Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali