Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali
Mwanasheria Mkuu wa Serikali akiongea Bungeni